CIVICA MOBILITAS – Промоција на Локални акциони планови

CIVICA MOBILITAS – Промоција на Локални акциони планови за унапредување на репродуктивното здравје на населението и за унапредување на системот за заштита од семејно насилство во Општина Тетово

На ден 28.12.2010 година (вторник) во хотел Лирак во Општина Тетово се одржа јавен настан за промоција на Локалните акциони планови, и тоа на Локалниот акционен план за унапредување на репродуктивното здравје на населението во Општина Тетово и Локалниот акционен план за унапредување на системот за заштита од семејно насилство во Општина Тетово. Двата локални акциони плана беа претставени пред претставниците на локалната самоуправа, членовите на Советот на општината, претставниците од јавните здравствени установи, претставници од Центарот за социјална работа, претставници од МВР, претставници од локалните граѓански организации, како и пред пошироката публика во општината. Целта на презентацијата беше претставниците од локалната самоуправа и останатите релевантни институции да се запознаат со содржината на локалните акциони планови и со планираните активности.

Leave a Reply