CIVICA MOBILITAS – Промоција на Локални акциони планови

CIVICA MOBILITAS – Промоција на Локални акциони планови за унапредување на репродуктивното здравје на населението и за унапредување на системот за заштита од семејно насилство во Општина Кочани 

Презентација на соодветните локалните акциони планови се одржа и во Општина Кочани во салата на Советот на општината на ден 24.12.2010 година (петок). Локалниот акционен план за унапредување на репродуктивното здравје на населението беше презентиран од страна на претставник на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани, инаку член на работната група која го подготви локалниот акционен план. Локалниот акционен план за унапредување на системот за заштита од семејно насилство беше презентиран од страна на претставник од локалната самоуправа на Општина Кочани, од страна на претставник од МВР – Полициска станица Кочани, како и од претставник од Центарот за социјални работи – Кочани, инаку сите членови на работната група која го подготви локалниот акционен план.

Leave a Reply