Category Archives: вести и информации

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија – ЕСЕ има 15 годишно искуство на континуирана работа на полето на сузбивање на семејното насилство во Македонија. Во соработка со претставниците од ресорните министерства и останатите граѓански организации инициравме и спроведовме низа процеси и активности кои резултираа со квалитативно нова состојба во врска […]

Советувалиштето претставува дел од двогодишен проект кој се реализира во соработка со организации од република Австрија и република Македонија. Проектот: Превенција и елиминирање на семејното насилство во Р.Македонија е финансиски поддржан од Австриската влада, а се реализира во партнерска соработка помеѓу граѓанските организации здружение ЕСЕ и WAVE (Women Аgainst Violence Europe) – Жени против насилството […]

Министерот за труд и социјална политика (МТСП) Џељаљ Бајрами го посети Советувалиштето за жртви на семејно насилство на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, кое функционира во рамките на Меѓуопштинскиот Центар за Социјална работа во Скопје. Цел на посетата беше запознавање на Министерот Бајрами со досегашната работа на Советувалиштето, од неговото […]

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ МОЛЧЕЊЕТО НЕ Е ЗЛАТО. ПРИЈАВИ ГО СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО. Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија – ЕСЕ, оваа година во рамките на традиционалното одбележување на „Меѓународните 16 дена активизам против насилството врз жените“, ќе превземе низа активности чија основна цел е запознавање на граѓаните на Р. М. со […]

Резултатите од последното истражување за семејно насилство: “Живот во сенка”, објавено во 2007 година, укажуваат на висока застапеност на оваа појава во земјата. Според истражувањето, дури половина од жените во земјава трпат психолошко насилство, секоја петта жена е жртва на физичко насилство, кое е второ по застапеност, а секоја десетта жена е жртва на сексуално […]