CIVICA MOBILITAS – Промоција на Локални акциони планови за унапредување на репродуктивното здравје на населението и за унапредување на системот за заштита од семејно насилство во Општина Тетово На ден 28.12.2010 година (вторник) во хотел Лирак во Општина Тетово се одржа јавен настан за промоција на Локалните акциони планови, и тоа на Локалниот акционен план […]

CIVICA MOBILITAS – Промоција на Локални акциони планови за унапредување на репродуктивното здравје на населението и за унапредување на системот за заштита од семејно насилство во Општина Кочани  Презентација на соодветните локалните акциони планови се одржа и во Општина Кочани во салата на Советот на општината на ден 24.12.2010 година (петок). Локалниот акционен план за […]

По повод Новогодишните празници, Здружението ЕСЕ секоја година организира забава и доделува новогодишни пакетчиња на децата на жените жртви на семејно насилство, кои се корисници на бесплатна правна помош во Центарот за правна помош и Психолошкото советувалиште за семејно насилство. Оваа година ЕСЕ со поддршка на маркетите Тинекс и Веро обезбеди 80 новогодишни пакетчиња, а […]

CIVICA MOBILITAS – Активности за анализа и развивање на политики за унапредување на системот за заштита од семејно насилство на локално ниво, јули – септември 2010 година За таа цел беа доставени прашалници до надлежни институции (Основно Јавно обвинителство, Сектор за внатрешни работи, Центри за социјална работа и Основните судови во општина Кочани и Тетово […]

CIVICA MOBILITAS – Работна средба за спроведување на анализа на институционалниот одговор кон семејното насилство и подготовка на локален акционен план за унапредување на системот за заштита од семејнoто насилство Во просториите на општинската сала на општина Кочани, на 06 октомври 2010 година, со почеток во 10 часот, се оддржа првата работна средба со претставниците […]

CIVICA MOBILITAS – Прва средба на работните групи за изработка на Локални акциони планови Првата средби на работните групи, во склоп на програмата CIVICA MOBILITAS, се одржаа на 30.04.2010 во Општина Тетово и 06.05.2010 во Општина Кочани. Работните групи формирани во двете општини имаат за цел да изработат локалните акциони планови за унапредување на репродуктивното […]

Анализата на засолништата претставува прв обид за согледување на состојбите во однос на засолнувањето во нашата земја од перспектива на оние кои ја нудат – засолништата и оние кои ја примаат оваа заштита – засолнатите жртви. Таа нуди општи информации за засолништата, преку кои можете да ја формирате сликата за бројот и времето на формирање […]

CIVICA MOBILITAS – Унапредување на системот за заштита на жртви на семејно насилство во општина Кочани На обуката присуствуваа 19 претставници од општина Кочани, надлежни институции, граѓански организации и поединци. Од општината присуствуваа претставници од Одделенијата за финансии и буџет, социјална и здравствена заштита и локален економски развој и урбанизам, Комисија за односи меѓу заедниците, […]

CIVICA MOBILITAS – Унапредување на системот за заштита на жртви на семејно насилство во општина Тетово Во периодот од 25-26 март во х.„Лирак “, Тетово се одржа обуката за „Унапредување на системот за заштита на жртви на семејно насилство “ во рамките на програмата CIVICA MOBILITAS за општина Тетово. На обуката присуствува претставници од општината […]

CIVICA MOBILITAS – Работни средби во општина Тетово и Кочани Првата работна средба имаше за цел првично запознавање на работната група со методологијата на работа и планираните активности кои имаат за цел подготовка на анализа за состојбата со семејното насилство, а потоа врз основа на истата и подготовка на Локални акциски планови за семејно насилство. […]