Monthly Archives: December 2010

CIVICA MOBILITAS – Активности за анализа и развивање на политики за унапредување на системот за заштита од семејно насилство на локално ниво, јули – септември 2010 година За таа цел беа доставени прашалници до надлежни институции (Основно Јавно обвинителство, Сектор за внатрешни работи, Центри за социјална работа и Основните судови во општина Кочани и Тетово […]

CIVICA MOBILITAS – Работна средба за спроведување на анализа на институционалниот одговор кон семејното насилство и подготовка на локален акционен план за унапредување на системот за заштита од семејнoто насилство Во просториите на општинската сала на општина Кочани, на 06 октомври 2010 година, со почеток во 10 часот, се оддржа првата работна средба со претставниците […]