Monthly Archives: December 2009

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија – ЕСЕ има 15 годишно искуство на континуирана работа на полето на сузбивање на семејното насилство во Македонија. Во соработка со претставниците од ресорните министерства и останатите граѓански организации инициравме и спроведовме низа процеси и активности кои резултираа со квалитативно нова состојба во врска […]