Monthly Archives: October 2009

Министерот за труд и социјална политика (МТСП) Џељаљ Бајрами го посети Советувалиштето за жртви на семејно насилство на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, кое функционира во рамките на Меѓуопштинскиот Центар за Социјална работа во Скопје. Цел на посетата беше запознавање на Министерот Бајрами со досегашната работа на Советувалиштето, од неговото […]