Monthly Archives: June 2009

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ МОЛЧЕЊЕТО НЕ Е ЗЛАТО. ПРИЈАВИ ГО СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО. Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија – ЕСЕ, оваа година во рамките на традиционалното одбележување на „Меѓународните 16 дена активизам против насилството врз жените“, ќе превземе низа активности чија основна цел е запознавање на граѓаните на Р. М. со […]

Резултатите од последното истражување за семејно насилство: “Живот во сенка”, објавено во 2007 година, укажуваат на висока застапеност на оваа појава во земјата. Според истражувањето, дури половина од жените во земјава трпат психолошко насилство, секоја петта жена е жртва на физичко насилство, кое е второ по застапеност, а секоја десетта жена е жртва на сексуално […]