Menu


Н О В О

Барај заштита! [мк]


Барај заштита! [alb]


Молчењето не е злато


Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство


Анализа на засолништата
CIVICA MOBILITAS – Промоција на Локални акциони планови за унапредување на репродуктивното здравје на населението и за унапредување на системот за заштита од семејно насилство во Општина Тетово - 21.03.2011 во 13:15
Ова е од особено значење бидејќи претставниците од локалната самоуправа и членовите на Советот на општината ќе имаат клучна улога во усвојувањето на Локалните акциони планови за 2011 година. Од друга страна пак претставниците на локалните релевантни институции имаат свои определени улоги и одговорности во имплементацијата на локалните акциони планови. Локалниот акционен план за унапредување на репродуктивното здравје на населението беше презентиран од страна на претставник на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово, инаку член на работната група која го подготви локалниот акционен план. Локалниот акционен план за унапредување на системот за заштита од семејно насилство беше презентиран од страна на претставник од локалната самоуправа на Општина Тетово, од страна на претставник од МВР – Полициска станица Тетово, како и од претставник од Центарот за социјални работи – Тетово, инаку сите членови на работната група која го подготви локалниот акционен план.

Прилог:


Локален акциски план за заштита од семејно насилство за 2012 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

naslovna

kontakt

imash pravo