Menu


Н О В О

Барај заштита! [мк]


Барај заштита! [alb]


Молчењето не е злато


Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство


Анализа на засолништата
CIVICA MOBILITAS – Работна средба за спроведување на анализа на институционалниот одговор кон семејното насилство и подготовка на локален акционен план за унапредување на системот за заштита од семејн - 01.12.2010 во 10:05
Во просториите на општинската сала на општина Кочани, на 06 октомври 2010 година, со почеток во 10 часот, се оддржа првата работна средба со претставниците на работната група за подготовка на локалниот акционен плана за семејно насилство.

На работната средба беа презентирани наодите од подготвената анализа за застапеноста и постапување на институциите по случаи на семејно насилство. Анализата беше подготвена врз основа на добиените податоци од релевантните институции на локално ниво (Центар за социјална работа, Основно јавно обвинителство, полициска станица).

На следните работни средби, работната група ќе работи на дефинирање на клучните проблеми и на приоретизација на проблемите на локално ниво во двете општини во однос на постапувањето по семејно насилство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

naslovna

kontakt

imash pravo